Som Volt!
Política per al segle XXI

Som un moviment paneuropeu fonamentat en els valors de llibertat, igualtat, equitat –intergeneracional, de gènere i territorial-,  i solidaritat entre els ciutadans i entre els pobles. Defenem l’ús sostenible dels recursos naturals.

Creiem fermament en la democràcia liberal com a mitjà per fer de Catalunya i Europa llocs de pau i prosperitat.

A Volt Catalunya creiem que les diferències enriqueixen la societat, i que el progrés d’aquesta millora les qualitats úniques i irrepetibles de cada individu.

Treballem per fer front als reptes actuals i futurs, com són el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la migració, els conflictes internacionals, el terrorisme i l’impacte de la revolució tecnològica en els nostres llocs de treball. Tots ells, entre molts altres, necessiten solucions paneuropees.

Som paneuropeus, pragmàtics i progressistes. Estem a 29 paísos i fem polítiques que creuin fronteres i impulsin una Europa Federal. Partint de valors i objectius compartits, llancem preguntes atrevides i busquem solucions pràctiques treballant amb les millors idees gestades a les ciutats i regions europees.

Estat intel·ligent

L’Educació i la Digitalització són
els elements claus del segle XXI.

Igualtat Social

Ningú es queda enrere – sense importar
el seu gènere, la seva religió o el seu origen.

Reforma de la UE

Estimem la UE – això no vol dir que
no hi hagi espai per a la millora.

Participació Ciutadana

Els ciutadans han de tenir la capacitat d’influir
en la política més enllà de les eleccions.

Renaixement Econòmic

La innovació econòmica ha de ser
el motor de progrés de la nostra societat.

Balanç Global

Hem d’assumir decididament la nostra
responsabilitat ambiental amb el planeta.

On ens pots trobar?