#Balanç Global

Hem d'assumir la nostra responsabilitat ambiental respecte al món

Volem establir polítiques en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible a àrees com:

  • Canvi climàtic
  • Comerç just internacional
  • Agricultura sostenible
  • Seguretat alimentària
  • Biodiversitat
  • Cooperació internacional per al desenvolupament

En l’àmbit de la migració defensem:

  • Un nou sistema de «distribució de als refugiats».
  • Eliminar els obstacles legals existents per a la migració laboral
  • Establir un sistema internacional per a prevenir i abordar les crisis de refugiats
  • Posar fi a la apatridia a Europa

 

Emissions GEH (Gasos amb Efecte Hivernacle)

Objectiu:

Reducció d’emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) en un mínim del 80% per a 2030 i 95% abans de 2035 amb un increment de la quota d’energies renovables a un 60% per a l’any 2030 a Catalunya.

Com?

➢ Eliminant progressivament l’ús de combustibles fòssils per a ús industrial i per a calefacció domèstica.

➢ Implementant una fiscalitat justa i ambiciosa per a les emissions GEH.

➢ L’impost a totes les emissions territorials proposat, comptabilitzat en emissions de CO2 equivalent, estarà basat en el que s’ha previst a França i que és l’aconsellat per l’agència mediambiental federal alemanya (UBA) amb 65,40€ per tona de CO2 en 2021, 86€ per tona per a 2022, amb una pujada gradual fins a 205€ al 2030. Aquest impost serà revisat anualment per a assegurar el compliment dels objectius de París.

➢ Incentivant que les empreses implementin plans per a reduir significativament les emissions de CO2 a l’atmosfera i realitzin plans de recerca i desenvolupament.

➢ Incentivant mitjançant la reducció d’impostos que les llars disminueixin les seves emissions, ja sigui mitjançant la contractació de proveïdors d’energia verda o per la generació pròpia d’energia sostenible (distribuïdora urbana). A més d’això, aportar crèdits tous dirigits a les millores d’eficiència per part de propietaris o comunitats de veïns.

➢ Donant suport a la liberalització del sistema energètic per a desacoblar els quatre nivells de generació, transmissió, distribució i comercialització per a assegurar un mercat lliure de monopolis amb preus assequibles, on les empreses comercialitzadores d’energia renovable puguin tenir una major penetració. A més, es donarà suport a la creació i participació en emprese público-privades d’energia renovables.

➢ Incentivant la recerca dirigida a les tecnologies de captura de CO2 a l’aire, per a convertir Catalunya en una regió pionera en aquesta indústria.

Ciutats Sostenibles

Objectiu: 

Fer de la ciutat un espai centrat en l’habitant, en el ciutadà, entenent el seu dret a un medi ambient acceptable, a un control dels efectes nocius a la seva salut i a l’ecosistema propi de la ciutat.

Com?

➢ Prohibint la circulació de vehicles alimentats amb combustibles fòssils per a l’any 2035, portant un model de restriccions de major continuat en el temps.

➢ Recolzant  i promovent mesures per a millorar la qualitat de l’aire a tota Catalunya.

➢ Implementant zones de baixes emissions en ciutats de més de 100.000 habitants abans de 2022. Aquesta zona s’estendria als barris de tota Barcelona. Tenint en compte el trànsit rodat i les emissions provinents de calderes d’habitatges i negocis.

➢ Millorant la xarxa de transport públic, facilitant les alternatives de transport sostenible i saludable, en particular el peatonal i la  bicicleta.  

➢ Prioritzant la construcció de carrils bici segregats a nivell de calçada —no a nivell de vorera— i instal·lant elements pacificadors del trànsit motoritzat i senyals d’advertiment en les calçades d’ús compartit. 

➢ Garantint el dret a l’accés caminat entre municipis adjacents mitjançant vies pràctiques i segures. 

➢ Incentivant  la col·locació de punts de recàrrega de cotxes elèctrics.

➢ Implementant noves regulacions ambientals per a aconseguir una arquitectura sostenible a les grans ciutats per reduir la pol·lució i el nivell d’emissions de GEI. Tots els edificis urbans nous hauran de tenir panells solars, i jardins i/o horts urbans en els seus terrats i cobertes. S’ incentivarà econòmicament les actuals comunitats de veïns que vulguin implementar aquesta o altres mesures similars de sostenibilitat. 

➢ Activant, amb l’ús de fons europeus, recursos econòmics per a la renovació i millora dels edificis.

Ports de Catalunya

Objectiu:

Reduir les emissions de Gasos d’Efecte d’Hivernacle en els centres portuaris i minimitzar els seus efectes, protegint així la salut pública i el medi ambient.

Protegir la Mar Mediterrània europea de les emissions contaminants del transport marítim.

Com?

➢ Promovent l’establiment d’una Zona d’Emissió Controlada (ZEC) per a protegir el Mediterrani europeu, en sinergia amb les altres regions europees que el voregen, a fi de reduir dràsticament els límits d’emissió d’òxids de sofre (SOx) i òxids de nitrogen (NOx) actualment en vigor.

➢ Desenvolupant una infraestructura d’electrificació dels molls, en col·laboració amb les companyies navilieres que operen permanentment a les rutes dels nostres ports.

➢ Convertint els ports en zones altament tecnològiques i digitalitzades per a reduir emissions.

➢Millorant les prestacions de servei, tant logístiques com de passatgers de creuers.

Benestar Animal

Objectiu: 

Exigim que el benestar i la dignitat dels animals sigui inclosa en la Constitució, així com en les normes de la Generalitat. Els animals són criatures sensibles i els seus drets han de ser defensats. Altres països, incloent els nostres veïns europeus com Alemanya, Luxemburg i Suïssa ja tenen la protecció dels animals com un dret bàsic des que s’ha demostrat científicament que els animals (certament les espècies de les que ens envoltem i que utilitzem) tenen consciència.

Com?

➢ En la pròpia constitució es fa referència al dret de tots els ciutadans a ser partícips d’un adequat medi ambient, i en això s’ha d’englobar tant la flora com la fauna

➢ Activant accions per a donar suport al sistema veterinari públic per a la cura de la salut animal.

➢ Donar suport a un canvi constitucional que animi als governs a introduir lleis i polítiques cada vegada millors per a protegir els animals. Això dóna als animals una base fonamental que justifica legalment l’adopció de mesures concretes. Ancorar els drets dels éssers més vulnerables en la Constitució és una prova de civilització social. És un pas important cap al reconeixement de la personalitat jurídica dels animals.