#Igualtat Social

Ningú es queda enrere - sense importar el seu gènere, la seva religió o el seu origen

Cal garantir la igualtat de drets i oportunitats a totes les persones a Europa. Per a això volem introduir polítiques que:

  • Posin fi a les desigualtats i a la discriminació per motius de sexe, orientació sexual, ètnia, religió, origen nacional, ascendència o color de la pell.
  • Alleugin la pobresa i la falta d’habitatge, p. ex., mitjançant habitatges socials, accés a prestacions socials i atenció sanitària gratuïta per a tots.
  • Garanteixin l’educació gratuïta per a tots, des de l’ensenyament preescolar fins a l’ensenyament superior i professional.
  • Posin l’accent en el dret d’una persona al seu propi cos mitjançant normes harmonitzades a escala europea sobre drets reproductius, treball sexual i posar fi a la vida amb dignitat.

 

Igualtat de Gènere

Objectiu:

Prevenir i protegir les persones de totes les formes de discriminació, amb especial atenció al món del treball.

Com?

➢Reforçant els incentius financers i no financers perquè les empreses ofereixin opcions de treball flexibles als seus empleats, a fi d’ajudar els pares a conciliar els compromisos laborals amb la cura de la família.

➢Proporcionant intervencions de capacitació per al desenvolupament d’habilitats socials i l’educació de l’afectivitat des de les escoles primàries.

➢Posant un servei de gestió de la diversitat a la disposició de les petites i mitjanes empreses que, a causa de les seves dimensions, no tenen la capacitat d’ocupar-se de les qüestions relatives a la igualtat de gèneres.

➢Fomentant la creació de guarderies en empreses i en universitats per a ajudar els pares a conciliar el treball i els compromisos familiars i una reforma del permís parental que inclou també el permís de paternitat obligatori.

➢Donant veu a les víctimes de discriminació obrint un portal digital per a denunciar i així reduir els casos de desigualtat, tant pel que fa al tractament financer com a les perspectives de projecció professional.

Transsexualitat i Transgènere

Objectiu:

Garantir que les persones en transició gaudeixin plenament del dret universal a la salut

Com?

➢Garantint l’accés als medicaments de substitució hormonal a les persones que han hagut de sotmetre’s a una cirurgia d’extirpació de gònades perquè se’ls reconegui la seva identitat sexual (i, per consegüent, l’alliberament dels documents).

➢Promovent el reconeixement de les persones en transició de gènere en tots els aspectes, inclosa la necessitat de medicaments de substitució hormonal per a les persones trans després de la teràpia de reemplaçament hormonal, i introduir la condició de les persones trans en els prospectes d’aquests medicaments.

➢Implementant el Currículum gris per a la selecció de personal en les empreses.

➢Creant Campanyes de conscienciació i de no discriminació per a l’empoderament del col·lectiu.

➢Implementant formació obligatòria de tots els funcionaris públics en matèria LGBTIQ+ sobretot del professorat, la branca judicial i dels professionals sanitaris.

Accés a l'Habitatge

Objectiu:

Augmentar l’oferta d’habitatge social públics per a les famílies més necessitades, amb la finalitat de garantir un habitatge per a aquells que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer front per si mateixos a aquesta necessitat, i fer costat directament als grups desfavorits i necessitats de la població en la demanda d’habitatge, mitjançant l’augment de la concessió de contribucions per als lloguers per part de la Comunitat Autònoma Catalana.

Com?

➢ Accelerant la renovació dels habitatges socials de propietat pública.

Venent habitatges socials a tercers només quan la conveniència de mantenir-les i renovar-les és manifestament infundada.

➢ Fomentant la construcció i/o reurbanització de nous habitatges socials incloent-los en el Planejament Supramunicipal a Catalunya que també inclouen la construcció de comerços, serveis, zones verdes, etc. Això amb la finalitat de transformar la intervenció de l’habitatge en una acció de requalificació de tot el barri. Aquestes intervencions poden dur-se a terme combinant una bona qualitat del treball amb un baix cost mitjançant el finançament de projectes: de fet, assegurant el terreny edificable o simplement el permís de construcció, és possible acordar amb empreses privades, amb o sense afany de lucre, la construcció d’habitatges sense càrrec per als organismes públics; al final de l’obra segons els acords previs, part dels habitatges seran propietat dels constructors i l’altra serà propietat dels organismes públics que poden assignar-les als més necessitats. Per a evitar la creació de guetos i l’ús de materials de construcció deficients, és essencial que els habitatges socials i privats es construeixin en els mateixos edificis.

➢ Requalificant zones industrials abandonades per a fer activitats socials, evitant el malbaratament d’energies i recursos.

➢ Continuant amb les iniciatives de la Comunitat Autònoma i augmentant el nombre de beneficiaris dels subsidis de lloguer (els que tenen baixos ingressos, els que incompleixen i els joves que volen independitzar-se).

➢ Creant una agència de lloguer que permeti l’accés al mercat a aquells que no poden oferir suficients garanties. No hi ha despeses d’intermediació, les garanties (dins d’uns marges establerts) són proporcionades per l’agència i el contracte és el de lloguer acordat, més baix per als inquilins i font de considerables estalvis fiscals per als propietaris.