Estat intel·ligent

L’Educació i la Digitalització són
els elements claus del segle XXI.

Igualtat Social

Ningú es queda enrere – sense importar
el seu gènere, la seva religió o el seu origen.

Reforma de la UE

Estimem la UE – això no vol dir que
no hi hagi espai per a la millora.

Participació Ciutadana

Els ciutadans han de tenir la capacitat d’influir
en la política més enllà de les eleccions.

Renaixement Econòmic

La innovació econòmica ha de ser
el motor de progrés de la nostra societat.

Balanç Global

Hem d’assumir decididament la nostra
responsabilitat ambiental amb el planeta.