#Reforma de la UE

Estimem la UE - això no significa que no hi hagi espai per a la millora

La Unió Europea és el nostre projecte comú: hem aconseguit reunir-nos i construir una Unió que ha assegurat la pau i la prosperitat durant més de seixanta anys.

No obstant això, té les seves deficiències, per la qual cosa volem reformar i enfortir la governança i les institucions de la UE per a una Europa més democràtica, més transparent i més forta, una Europa federal.

Proposem polítiques concretes per a una acció més eficient de la UE per a promoure i protegir els interessos de tots els ciutadans europeus.

política de reforma electoral (en anglès)

Fes clic aquí per a veure el PDF «Volt’s Electoral Reform Policy».

annex de la declaració d'amsterdam (en anglès)

Fes clic aquí per a veure el PDF «Supporting Document of the Amsterdam Declaration».